Willemijn en Annet, het dagelijks team

Dit is wat we doen met uw steun

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum is een ANBI, een Algemene Nut Beogende Instelling. In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Voor inzage in onze statuten, klik hier

Vervoer van bewoners

We geven een bijdrage aan individueel vervoer van onze bewoners, maar de huur van busjes voor dagjes uit en korte vakanties betalen we ook.
Truckrun 3 wens bewoner
Nieuw Unicum biedt maar liefst 60 dagbestedingsactiviteiten, speciaal op maat voor de doelgroep. We helpen bij de aanschaf van sport en spel attributen, verbouwing van de kas, bijzondere concerten en nog veel meer.
Nu bezoek Rijksmuseum
Bewegen is essentieel voor onze bewoners. We schenken aangepaste apparatuur om hen te laten bewegen.
dav

Wij kunnen uw hulp gebruiken om de kwaliteit van even van onze bewoners te verhogen

Individuele aanvragen

Een bril, hoortoestel, huisraad, iPad, bijzondere therapie. Een bewoner met een kleine beurs kan op ons rekenen.
04.jpg_600x360

Activiteiten op hoven en buitenlocaties

Een high tea, sinterklaasbingo, stamppottenmaaltijd, rolstoelschaatsen, naar het kerstcircus. Een bijzondere activiteit die niet uit de huiskamerpot betaald kan worden vergoeden wij graag.
zandsculpturen-2

Overige extra's

Een bijzondere (laatste) wens, een wandeltocht met vrijwilligers? Stichting Vrienden van draagt graag een steentje bij.

dav

Onze nieuwsbrief

Twee keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief waarin we u informeren over alles wat wij in het afgelopen half jaar bereikt hebben.

Vrienden van Nieuw Unicum
Dit is wat wij voor de bewoners doen.

“Dankzij de uitjes met de duofiets kan ik van het terrein af, heb ik sociaal contact en kan ik genieten van de natuur.”

Contact

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort

vriendenvan@nieuwunicum.nl
KVKnr: 41222937
IBAN: NL82 ABNA 0447 1265 98

Vrienden van Nieuw Unicum

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum werft gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 240 lichamelijk gehandicapte bewoners van
Nieuw Unicum.