Stichting Vrienden van Nieuw Unicum steunt projecten die de kwaliteit van leven van onze bewoners verhogen.

Dit zijn de drijvende krachten

drijvende krachten van de vrienden van Nieuw Unicum
De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum werft gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 240 lichamelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Unicum. Hierdoor wordt concrete en kleinschalige hulp geboden aan bewoners en worden projecten gerealiseerd. Het betreft altijd hulp of een project, waarvoor geen budget uit de Wet Langdurige Zorg beschikbaar is.

Dit is wat we doen met uw steun:

Uw bijdrage maakt echt het verschil.

Vervoer van de bewoners

We geven een bijdrage aan individueel vervoer van onze bewoners, maar de huur van busjes voor dagjes uit en korte vakanties betalen we ook.
Lees meer

Dagbesteding

Nieuw Unicum biedt maar liefst 60 dagbestedingsactiviteiten, speciaal op maat voor de doelgroep. We helpen bij de aanschaf van sport en spel attributen, verbouwing van de kas, bijzondere concerten en nog veel meer.
Lees meer

Bewegings en vitaliteit

Bewegen is essentieel voor onze bewoners. We schenken aangepaste apparatuur om hen te laten bewegen.
Lees meer

Individuele aanvragen

Een bril, hoortoestel, huisraad, iPad, bijzondere therapie. Een bewoner met een kleine beurs kan op ons rekenen.
Lees meer

Activiteiten op hoven en buitenlocaties

Een high tea, sinterklaasbingo, stamppottenmaaltijd, rolstoelschaatsen, naar het kerstcircus. Een bijzondere activiteit die niet uit de huiskamerpot betaald kan worden vergoeden wij graag.
Lees meer

Overige extra's

Een bijzondere (laatste) wens, een wandeltocht met vrijwilligers? Stichting Vrienden van draagt graag een steentje bij.
Lees meer

Onze nieuwsbrief

Twee keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief waarin we u informeren over alles wat wij in het afgelopen half jaar bereikt hebben.

Nieuw Unicum
Wat is- en waar staat Nieuw Unicum voor?

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg aan volwassenen met een fysieke en eventueel ook cognitieve beperking. Vanuit onze expertise kiezen wij daarbinnen voor een focus op progressieve MS.
Wij zijn erop gericht om beperkingen te leren hanteren en complicaties zo lang mogelijk te voorkomen en waar nodig te behandelen.

www.nieuwunicum.nl

Contact

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort

vriendenvan@nieuwunicum.nl
KVKnr: 41222937
IBAN: NL82 ABNA 0447 1265 98

Vrienden van Nieuw Unicum

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum werft gelden voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de 240 lichamelijk gehandicapte bewoners van
Nieuw Unicum.