Hoven

Hoven

Hier wonen bewoners met

Voor het terras van het Fazantenhof schonk de vriendenstichting terrasmeubilair.

Hoven

Draagt u een van onze hoven een warm hart toe? Dan kunt u een bedrag schenken, bestemd voor een hof of nevenvestiging. Voor een uitje, aankleding van een terras. Of een gezellige barbeque.

Doneer voor Hoven