Veelgestelde vragen

 

Heel eenvoudig. Na overmaking van uw eerste gift op ons bank- of gironummer ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw gift is welkom op bankrekeningnummer NL82 ABNA 0447 1265 98 (ABN AMRO) of ING rekeningnummer NL02 INGB 0000 4004 00 t.n.v. Stichting Vrienden van Nieuw Unicum, Zandvoort, o.v.v. uw naam en adresgegevens. U ontvangt dan in het vervolg twee keer per jaar de nieuwsbrief en één keer per jaar een acceptgiro.

Klik hier om een online donatie te maken.

Als u tenminste vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag aan de stichting wilt voldoen, dan zijn de giften voor de volle 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft hiervoor een formulier beschikbaar die u hier kunt downloaden. Graag ontvangen wij beide formulieren ter ondertekening.

De filantropische sector wil transparantie bevorderen en het toezicht moderniseren. De fondsenwervende organisaties, kerkelijke instellingen en de vermogensfondsen, verenigd in de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) doen dit met een nieuwe erkenningsregeling. Deze regeling omvat een set van afspraken voor kwaliteit, verantwoording en toegankelijke publieksinformatie. Het CBF is hier nauw bij betrokken. Stichting Vrienden van Nieuw Unicum neemt deel aan deze regeling.

Zelfs een professionele instelling als Nieuw Unicum kan niet zonder extra financiële steun. Nieuw Unicum is een WLZ (Wet Langdurige Zorg) gefinancierde instelling. Geld om bijzondere projecten uit te kunnen voeren, is er niet.