Zolang Nieuw Unicum bestaat, bestaat ook de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Dat is al ruim 40 jaar.

De stichting wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit vijf leden:

Dhr. Arnoud Ongerboer de Visser (voorzitter)

Mw. Connie Broers-Tanis (plaatsvervangend voorzitter)
Dhr. Pieter de Boer (penningmeester)
Dhr. Arjen Aalbers (secretaris)

Dhr. Dick Wong Chung (algemeen bestuurslid)
           
Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen.