Zolang Nieuw Unicum bestaat, bestaat ook de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Dat is al ruim 40 jaar.

De stichting wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit vijf leden:

Dhr. Arnoud Ongerboer de Visser (voorzitter)

Mw. Connie Broers-Tanis (plaatsvervangend voorzitter)
Dhr. Pieter de Boer (penningmeester)
Dhr. Arjen Aalbers (secretaris)

Dhr. Dick Wong Chung (algemeen bestuurslid)
           
Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen.

Het bestuur hanteert een Gedragscode Integriteit. De inhoud daarvan vindt u hier.