Uw privacy

In het kader van de privacy van onze vrienden gaan wij zorgvuldig om met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoe gaan wij om met deze informatie?

De informatie die opgeslagen wordt in onze database, wordt gebruikt contact met u op te kunnen nemen en – als u daar eerder mee heeft ingestemd – tweemaal per jaar een papieren of digitale nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd, op inactief gezet of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?

U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?

Persoonsgegevens worden op uw verzoek uit de registratie verwijderd als:

-              deze gegevens onjuist blijken te zijn;
-              de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
-              de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift;
-              maar: de opzegging kan zonder opgaaf van reden gedaan worden.

Hoe kan ik mijn gegevens op non-actief laten zetten of  laten verwijderen uit de database?

U kunt uw gegevens laten verwijderen door een schriftelijk verzoek daartoe, ondertekend, als brief of attachment per mail te verzenden.
Uitschrijving van de digitale nieuwsbrief kunt u via onze website doen.