Voor de Stichting Vrienden is een Comité van aanbeveling geformeerd, bestaande uit:

Dieuwertje Blok
Boudewijn de Groot
Jan Lammers
Alexander Rinnooy Kan (Fotograaf Christiaan Krouwels)

Van harte hebben zij positief gereageerd op de vraag om zitting te nemen in het Comité van aanbeveling en daarmee hun naam te verbinden aan de Stichting Vrienden. Zij geven hiermee uiting aan hun betrokkenheid met de stichting.