ANBI

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum is een ANBI, een Algemene Nut Beogende Instelling. In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting
. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten
- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). Om onze ANBI-status te behouden verplicht de Overheid ons per 1 januari 2014 om een aantal zaken op onze website te publiceren. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBIs.

Voor inzage in onze statuten, klik hier.

Per 1 januari 2021 is onze ANBI verplicht een standaardformulier te gebruiken voor publiciatie van onze gegevens. Hier vindt u ons erkenningspaspoort, afgegeven door het CBF.